NI MÅNEDER IGJEN: I dag er den søndre parsellen av ny E6 lite farbar for vanlige bilister, men i juni neste år kan de kjørende ta i bruk denne strekninga. Bildet er tatt ved brua over Loddbekken og mot sør. Resten av E6 åpnes høsten 2005.