Stadig flere unge får sosialhjelp og de kan bli pålagt arbeidsplikt