Prestegården okkupert av nazister og kapellanen ble fengslet