Fire av landkommunene vokste raskere enn Trondheim det sisteåret. Folketallet i både Midtre Gauldal, Melhus, Skaun og Malvik øker mer iprosent enn storbyen.

Dette skriver Trondheimsregionen på sine nettsider. Folketallsutviklingeni 2013, viser også at vi ble 916 flere i regionen i løpet av første kvartal

Ved utgangen av mars bodde 272.801 personer iTrondheimsregionen. 92.521 av disse hadde adresse i de ni kommunene rundtTrondheim. Omegnskommunene nærmer seg altså 100.000 innbyggere.

Trondheim og de andre kommunene samlet vokser i omtrent sammetakt.

Trondheimsregionen samlet hadde en vekst på 1,7 prosent de sistefire kvartalene. Det er det samme som Bergensregionen, men mindre enn Stavangermed 2,2 prosent, og mer enn Osloregionen med 1,6 prosent.

Her er en tabell med nøkkeltall for de siste fire kvartalene:

Kommunevekst %Folketall 1.kvartal 2013
Skaun2,97.192
Malvik2,613.193
Midtre Gauldal2,06.308
Melhus1,915.775
Trondheim1,8180.280
Rissa1,46.650
Stjørdal1,322.395
Orkdal1,011.545
Klæbu0,25.947
Leksvik- 0,23.516
Skaun kommune vokser raskest i Trondheimsregionen. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem