Det er 42 ledige i Midtre Gauldal i oktober 2008, og det er dobbelt så mange som i oktober 2007. I Sør-Trøndelag har også Holtålen (56 % økning), Rennebu (117 % økning), Hitra (84 %), Hemne (57 %) og Osen (125 %) hatt en sterk oppgang i ledigheten i samme periode.

I Melhus har ledigheten økt med 11 prosent. I Skaun er det derimot motsatt trend, 16 prosent færre ledige i oktober i år i forhold til sammen månet i 2007. Også Klæbu har hatt en liten tilbakegang i ledigheten, to prosent færre ledige.

Fem år med nedgang i ledigheten er slutt, melder NAV Sør-Trøndelag .

Ved utgangen av oktober er det registrert 2 957 helt ledige i Sør-Trøndelag. Dette tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken. Tilgangen på nye stillinger falt med 701, noe som er hele 40 prosent lavere enn i oktober i fjor. Dette bekrefter den usikkerhet som finnes i næringslivet.

Tall fra september antydet at nedgangen i ledigheten stoppet opp og tall fra oktober bekrefter denne tendensen. Ledigheten økte svakt fra oktober i fjor og det er første gang på 57 måneder at det har vært en økning i ledigheten, melder NAV.