- Jeg er den første arbeidsministeren som får kjeft for ikke å skaffe nok arbeidskraft, sa statsråd Bjarne Håkon Hansen i 1. mai-talen på Melhus.

Mens parolen i mange år har vært å sikre arbeid til alle, opplever statsråden det motsatte. Landet mangler folk til å fylle ledige stillinger, og enda verre kan det bli, mener statsråden. Han argumenterte kraftig for pensjonsreformen, og sa det viktigste med den er å få i alle fall noen få til å jobbe litt mer.

Mange hadde tatt turen til kinosalen i Melhus rådhus for å høre statsråden tale, og applausen tydet på at budskapet falt i smak.

- Utfordringa har vært å finne arbeid til alle. Den største utfordringa er mangel på arbeidsfolk. Jeg er den første arbeidsministeren som får kjeft for ikke å skaffe nok arbeidskraft. Norge har 130.000 ledige stillinger og 40.000 ledige. De ledige har ikke kompetansen som etterspørres. Samtidig har vi betydelig arbeidsinnvandring, og har 150.000 arbeidsinnvandrere. Uten dem ville det ha vært kaos i Norge, sa Hansen.

HØRTE TALE: Statsråd Bjarne Håkon Hansen lyttet oppmerksomt til Gunnar Krogstads appell ved bautaen for de falne. Til høyre Einar Gimse Syrstad fra Melhus Arbeiderparti.