Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels mye høyere anslag. Mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin.

– SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Intervallene viser at det er vanskelig å gi nøyaktige anslag. Svaret er avhengig av målemetode, samtidig som det er usikkert hva som skal regnes som bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen.

Kilde: NTB