Ledigheten i fylket går ned fra august til september i år. Selv om ledigheten øker fra september i fjor, har ledigheten økt mindre i Sør-Trøndelag enn for gjennomsnittet av landet, opplyser NAV. Det er nå 4 439 helt ledige arbeidstakere i fylket.

I Melhus er det 204 arbeisledige, dette er 67 flere enn i september i 2008. I Midtre Gauldal er det 69 ledige, 33 flere enn i september 2008. Skaun har 102 ledige, 75 flere enn på samme tid i fjor, altså nesten en tredobling. Skaun har 2,9 prosent arbeidsledighet, Melhus 2,6 prosent og Midtre Gauldal 2,2 prosent.

Økningen i ledighet er lavere jo lenger nord i Norge man kommer, opplyser NAV.

- Bedre stillingstilgang samt en stor reduksjon i antallet permitteringer er tegn som kan tyde på at vi går mot en bedring i arbeidsmarkedet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Selv om ledigheten øker sammenlignet med i fjor, da kun to prosent av arbeidsstyrken var ledig, har veksten avtatt, og det er en nedgang på nesten 800 personer fra august. Den største delen av nedgangen skyldes et bedret arbeidsmarked, selv når en tar hensyn til en normal sesongmessig nedgang i ledigheten. I tillegg er det også en kraftig økning i bruk av arbeidsmarkedstiltak.