Komite for teknikk og miljø i Melhus har gitt Svein Gunnar By tillatelse til å ta maksimalt fire turer med sekshjuling til Håen.

By søkte om tillatelse til å frakte materialer til hytta som har fått råteskader. Ifølge søknaden til Melhus kommune, oppdaget By ikke råteskadene før etter at snøen hadde smeltet. Dermed ble det for sent å frakte materialene opp med snøscooter.

Rådmannen kommenterer overfor politikerne at han har forståelse for at det er behov å utføre arbeidet i sommer. At det gis tillatelse i dette tilfellet, mener rådmannen ikke betyr at andre vil få ja til ligjende søknader.

Komiteen har satt som betingelse i vedtaket om dispensasjon fra motorferdselsloven, at kjøringa bør foregå i en periode der det er tørt i marka, at det føres kjørebok og at kjøringa følger traseen som er vist på et kart.