Har satt lederutlysning på vent: – Vet ikke hvor lang tid det vil ta