Skal sette opp et gigantisk troll for å møte et annet «troll»