Den nye reguleringsplanen for Børsa åpner for at 20 prosent av det omstridte p-anlegget ved behov kan brukes til kontor, forretninger. Det er kun en femtedel av det øverste planet i dag som er aktuelt som næringsareal, resten skal fortsatt brukes som parkering.

P-anlegget er fortsatt stengt på grunn av vannlekkasjer gjennom betongdekket på de to planene.

Kommuneleder Sigve Laugsand i Skaun kommune uttalte til Trønderbladet for to uker siden at i verste fall kan hele vinteren gå med før det gjenåpner.

- Blir det godt vær, kan kanskje anlegget åpnes igjen i midten av oktober. Men i verste fall kan hele vinteren gå. Strengt tatt behøver vi ikke plassen før bygget til Mons Opland og TradisjonsHus åpner her på rådhusplassen, og det er ifølge planen i mai, fortalte han Laugsand.

Forsinkelsen har ifølge kommunelederen ingen betydning for kommunens økonomi.

P-anlegget skal være selvfinansierende, noe som betyr at det ikke skal belaste kommunens øvrige budsjett og tjenester.

STENGT: En vannlekkasje i betongdekket gjør at p-anlegget i Børsa er stengt.