Benedicte Marie Bjerke, Ingrid Blåsmo, Aleksander Mork, Anne Marit Nordløkken og Sindre Kristian Søderlund mottok til sammen 70.000 kroner i Tæl-stipender.

Til sammen 25 utvalgte innen kategoriene kunst, idrett, "åpen" og musikk fikk Tæl-stipend i år. Det var Sparebank1 Midt-Norge som delte ut pengene under et storstilt arrangement i Olavshallen fredag. Jahn Teigen og Alexander Denstad With var blant artistene som opptrådte, og det hele ble ledet av Guro Fostervold og Marvin Wiseth.

Lønn for strevet

- Det var et veldig fint arrangement, synes Sindre Søderlund (16).

- Kjempeartig. Det er gøy å få noe igjen for det jeg gjør når jeg trener såpass mye og legger så mye i det, sier Melhus-gutten, som er en av fire svømmere som ble tatt opp til Norges Toppidrettsgymnas i høst.

Stipendet er øremerket til deltakelse på treningsleirer. 10.000 kroner hjelper på.

- Det dekker en del utgifter, sier Sindre.

Den andre idrettsutøveren fra vårt distrikt som fikk 10.000 kroner i Tæl-stipend, er skytteren Anne Marit Nordløkken fra Budalen.

Anerkjennelse og inspirasjon

Ingrid Blåsmo studerer ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Hun fikk 20.000 kroner.

- Jeg opplever stipendet som en voldsom anerkjennelse av det jeg holder på med, og en voldsom inspirasjon til videre satsning. Jeg søker en del kurs for å lære av andre, og i den forbindelse blir det en del utgifter til både reising og annet. Dessuten håper jeg å kunne spare litt til innkjøp av nytt instrument, forteller 21-åringen fra Skaun.

Les mer om stipendvinnerne i Trønderbladets tirsdagsnummer!

SVØMMER: Sindre Søderlund fikk 10.000 kroner til å utvikle seg som svømmer.