Etter omleggingen av veien i Forsetmo-området i Singsås, er det ikke lenger gatelys på strekningen fra Singsås skole til Coop Marked Bjørgen og riksveg 30.

Enhetsleder ved Singsås skole, Berit Kristin Hov, har nå sendt brev til trafikksikkerhetsutvalget i Midtre Gauldal kommune for å si fra om at det fra skolens side er ønskelig med belysning.

– Vi har elevgrupper ute i forbindelse med fysisk aktivitet, og vi har elever som trafikkerer strekningen på kveldstid i forbindelse med skolearrangement. Av sikkerhetshensyn burde veistrekningen vært opplyst, mener Hov.