Forbedring av stigningsforhold i Singsåsbakken, utbedring av kurve ved Vinsnes og forsterking og breddeutvidelse ved Hindbjørgen er strekningene som står på prioriteringslisten fra Midtre Gauldal i en ny rapport for riksveg 30 mellom Støren og Røros.

Rapporten er laget av Røros kommune, Holtålen kommune, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Gauldal Billag. Den skal gi en oversikt over investerings- og planbehovene langs riksveien.