Ved midnatt kobles trafostasjonene Flatreitan, Nerøien, Soknesørene og Mannfjellet ut. Strømmen blir borte i cirka 4,5 timer, og litt over 20 husstander blir berørt, opplyser Håvard Stenkløv i Gauldal Energi. Det er strekninga mellom Nygarden til og med Nerøien som blir uten strøm.

På grunn av råte i strømstolper er det satt opp nye, og i natt skal linja legges over.

På grunn av at trafostasjonen ved Mannfjellet kobles ut vil bredbåndet i deler av Gauldalen falle ut. Dette gjelder strekninga fra Rognes til og med Ålen.

Illustrasjonsfoto: John Lerli