Bolighus på Gåsbakken har i løpet av den siste uka hatt flere innbrudd. Lensmann Monica Brækken har oppfordret folk til å si fra ved mistenkelig aktivitet. Dette rammet en ansatt ved Norsk istitutt for kulturminneforskning, som foretok registrering og fotografering av gamle hus på Hølonda.

- To dager fikk vi meldinger fra folk på Gåsbakken, og politiet sjekket ut og fikk klarhet i saken, forteller lensmannen.

Bilen som kjørte fra gård til gård var likevel ikke noen ny innbruddsraid.

- Hvordan reagerer du på meldingene?

- Vi har oppfordret folk til å gi oss meldinger ved det som kanvære mistenkelig aktivitet. Vi setter pris på at folk er naturlig skeptiske, sierlensmannen.

Hvert femte år

Riksantikvaren ønsker kunnskap om bygninger fra før 1900, ogsender ansatte i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) påfotografering. Dette skjer hvert femte år, og registreringa i Melhus kommune er inne i sin andre og siste uke. 1.100 gamle bygninger i kommunen blir fotografert.

Bygninger som blir oppsøkt og fotografert er desom allerede ligger inne i det såkalte SEFRAK-registeret. Her skal allebygninger som er oppført før 1900 ligge. Formålet er blant annet å finne uthvor mange gamle bygninger som forsvinner. I forrige femårsperiode gikk 38gamle bygninger tapt i Melhus kommune. Det betyr en tapsprosent på 3,3 i løpetav fem år.

Opplysningene i SEFRAK-registeret er offentlig tilgjengelige, og brukes blant annet i kommunens forvaltning. For eksempel når reguleringsplaner lages, eller ved søknad om bygging eller riving.

Registrator Leidulf Mydland ved Norsk institutt for kulturminneforskning sier han møter stor forståelse hos eiere av gamle bygninger.

- Av ett tusen steder jeg er innom, møter jeg kanskje skepsishos to eller tre. Når vi forteller hensikten med arbeidet vårt, blir detforstått, forteller Mydland.

NIKU gir ingen forhåndsvarsel eller melding etter at de har værtpå besøk.

- Vi ringer på døra og presenteres oss der folk er heime.Deretter gjør vi oppdraget vårt, og drar videre, forteller Mydland.

Riksantikvaren beklager

Fungerende seksjonssjef hos Riksantikvaren, Hulda Bernhardt, sier tilfellet på Melhus er det eneste hun kjenner til der politiet har blitt varslet. Hun beklager dersom grunneiere ikke har blitt godt nok orientert.

- Alle som driver registreringsarbeid på vegne av oss skal giseg til kjenne, ved å ringe på døra og framvise identifikasjon. De skal væreutstyrt med gul vest eller jakker fra NIKU, sier Bernhardt.

- Men ikke alle er hjemme?

- Nei, og derfor har NIKU basert seg på pressemeldinger tillokale media for å gjøre registreringa kjent, sier hun.

- Er det ikke sårbart å være avhengig av lokale media?

- Det er viktig at registreringsarbeidet er godt kjent, og detteer et poeng vi kommer til å ta opp med NIKU. Vi vil vurdere å be NIKU sette innannonser i avisene, forklarer Hulda Bernhardt.

På privat område

Flere grunneiere har uttrykt skepsis til at fremmede beveger seg på privat område og fotograferer uten tillatelse.

- Er ferdsel på privat eiendom greit for dere?

- Det er viktig at grunneiere vet at registrantene kommer. Allesom driver registreringsarbeid på vegne av oss skal gi seg til kjenne, sierHulda Bernhardt.

Lensmann Monica Brækken vurderer å ta opp meldingene fra publikum med NIKU.

– Anser du slik ferdsel på privat eiendom som lovlig virksomhet?

– Dersom personer reagerer på dette må vi ta det opp med NIKU,og vår jurist må eventuelt ta stilling til om dette er brudd på gjeldende lov.Melhus kommune er med i dette miljøprogrammet hos Riksantikvaren, og jeg vetikke nøyaktig hvilke avtaler som foreligger, sier Monica Brækken.

Les Trønderbladet: Vil stanse innbruddsbølgen

Les Trønderbladet: - Flyangrep på grunneiere

Monica Brækken er lensmann i Melhus kommune. Foto: Gunn Heidi Nakrem.