- Dette er noe av det mest distriktsfiendlige jeg har sett, sier bygdeforsker Reidar Almås  om Venstres forslag til økte avgifter på vei, bil og drivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. Han håper Frp får stoppet avgiftsøkningene.

- Det er ikke så ofte jeg heier på Siv, tilføyer professoren i bygdesosiologi og regionalpolitikk, en gang på 70-tallet også medlem i AKP-ml.

- Men det må være andre måter å begrense CO2-utslippet enn å øke disse avgiftene, mener Almås som ser at folk på bygda faktisk er nokså avhengig av å bruke bil, fordi busstilbudet er begrenset ute i distriktet. Det blir også færre avganger. - Bussen som gikk i fjor, går ofte ikke i år, erfarer den 71-årige, pensjonerte lederen av Norsk senter for bygdeforskning på NTNU, hvor han fortsatt har en delstilling.

I morgen skal holde foredrag for 50 ansatte ved avdeling for regional utvikling i fylkeskommunen. Det skjer hjemme hos ham på Jårheim, hvor han har kurslokale. Han vil da utfordre planleggerne til å ta tak - i det han kaller det nye distrikstkartet som nå tegnes: ved at folk investererer i en bolig, på steder hvor det bare fins butikk, aldersheim og bensinstasjon. - De vet ikke hva de går til.