- Jeg kommer til og reise kommunen rundt og samle underskrifter, sier Stein Petter Haugen, leder i Kystpartiet i Sør Trøndelag. .

Mandag vedtok kommunestyret at Hauka skole skal legges ned og ungdomsskolene sentraliseres. Nå starter Stein Petter Haugen kampen for å få omgjort vedtaket, ved hjelp av en underskriftsaksjon.

- Klarer vi å få nok underskrifter, vil denne saken måtte tas opp på nytt i kommunestyret, sier Haugen. Han vil også bruke aksjonen til å verve folk inn i Kystpartiet.

Han starter underskriftsinnsamlingen ved Joker Hauka. 11. november, og drar videre til Budal, Singsås, Støren og Soknedal.

Ordføreren: - Hvor skal pengene tas?

- Det må de gjerne gjøre, sier ordfører Erling Lenvik om den planlagte underskriftsaksjonen, men tilføyer at de som vil opprettholde dagens skolestruktur, også bør anvise hvor pengene skal tas fra, i den vanskelige økonomiske situasjonen Midtre Gauldal kommune er i. Kommunen kan komme til å ende opp med nærmere 20 millioner kroner i underskudd i 2008. Lenvik mener også at man må akseptere at demokratiet fungerer slik at en stemmes overvekt var nok i skolestruktursaken.

Les også: Knapt flertall for skolesentralisering

VIL SAMLE UNDERSKRIFTER: Stein Petter Haugen i Kystpartiet. Arkivfoto: Anders Bergundhaugen