20 dager før fristen for piggdekkskifte kjører en av fem bilister allerede på sommerdekk. Spesielt mannlige bilister har vært tidlig ute med dekkskifte i år.

– Påsketurister på vei til høyfjellet bør tenke seg nøye om før de legger i vei på sommerdekk, sier direktør Robert Berg i ELCON Bilpartner.

Hyggelige temperaturer og vårblomstring i lavlandet har satt fart på dekkskiftet blant norske bilister. En av fem bilister har sommerdekk på bilen før inngangen til april måned.

– Når man ser krokusen blomstre, kan man lett forledes til å tro at våren er kommet for å bli, men vi vet at været på denne tiden kan være svært skiftende. I høyfjellet er det gjerne både nattefrost og ruskevær som kan gi såpeglatte veier i påsken. Værmeldingene er heller ikke oppløftende. Sommerdekk er derfor ikke å anbefale for påsketurister som har tenkt seg til fjells, sier avdelingsdirektør Robert Berg i ELCON Bilpartner.

Menn er mer utålmodig med dekkskifte enn kvinner. Mens hele 22 prosent av mannlige bilister allerede har lagt om til sommerdekk er tilsvarende andel for kvinner kun 10,5 prosent.

Når det gjelder ulike aldersgrupper er de yngste og de eldste bilistene de ivrigste dekkskifterne. 29 prosent av de yngste i aldersgruppen 18-29 år har skiftet til sommerdekk. Tilsvarende andel for de eldste over 68 år er 20 prosent.

- Det er et tankekors at bilistene i disse aldersgruppene er ivrigst med å legge om til sommerdekk. Vi vet at de yngste og de eldste bilistene er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Hvis noen av disse har tenkt seg på påskefjellet, vil ikke sommerdekk bare gjøre fremkommeligheten vanskelig, men også utgjøre en risiko for ulykker, sier Berg.

Ikke overraskende er det flest bilister bosatt på Vestlandet som har lagt om til sommerdekk. Her har nok våren kommet noe tidligere enn i øvrige regioner i landet.

Siden folk ble spurt om de har sommerdekk på bilen, kan man ikke utelukke at enkelte bilister kan ha kjørt på feil dekk hele eller deler av vinteren.

Den landsrepresentative undersøkelsen er innrettet mot alle som disponerer bil i Norge og 883 bilister er spurt over telefon. Undersøkelsen ble gjennomført 31 mars 2009.