Naboer sendt på hotell mens det pågår jernbanearbeid