Rovviltnemndene har gitt fellingstillatelse for 122 jerver