IKKE GITT OPP: Grunneier Ragnhild Holdhus (t.h) har fulgt avståelsessaken intenst, og har hatt støtte av blant annet Erling Sveeggen og politikerne Trude H. Saanum (FrP) og Sigurd Busklein (Sp).