Politiet i distriktet føler atskillig frustrasjon med bakgrunn i at både privat og offentlig eiendom sikres altfor dårlig med tanke på tjuveri. Ikke minst har de datautstyr i tankene. Det kan være snakk om pc¿er til titalls tusen kroner, som ofte stjeles, og som ofte beslaglegges hos mennesker som mistenkes for tjuveri.

Problemet er at sjøl kostbart datautstyr ikke er merket tilfredsstillende av eier, og verken eier, han være seg en privat eller offentlig, ei heller hjelpemiddelsentraler som låner ut slikt utstyr, har registrert serienummer på maskinene og utstyret. Det er forbausende nok heller ikke et krav hos forsikringsselskapene at serienummer skal være registrert.

Dermed hender det ofte at politiet gjør beslag av pc¿er og datautstyr heime hos tjuverimistenkte, utstyr som ikke kan tilbakeføres til rette eier, ettersom det ikke er registrert noe sted. Dermed hender det ikke så sjelden at politiet må levere tilbake tjuvgods til tjuven, sjøl om de er bombesikre på at dette har vedkommende aldri hatt råd til å kjøpe for egne penger.

Politi vi har snakket med, legger ikke skjul på den frustrasjon de føler, når de leverer tilbake tjuvgods til en hånflirende tjuv, som tar imot med ordene ¿ hva sa jeg! ¿ Men hva skal vi gjøre, når det ikke kan bevises at det dreier seg om tjuvgods, sier politiet.

En kan saktens spørre seg om hvorfor folk flest, det offentlige og forsikringsselskapene er så likegyldige med utstyr av stor verdi.

Ikke aktuelt

¿ Det ville blitt et altfor omfattende og kostbart system, skulle vi registrere den slags. Men det er opplagt viktig for anmelder av tjuveri å ha serienummer. Et godt tips kan i tilfelle tjuveri, være å sjekke hos forhandler. Selger har ofte i dag gode registere som også kan omfatte serienummer.

Ifølge Bergsrønning, ser forsikringsselskapene på erstatning av for eksempel datautstyr som forholdsvis uproblematisk, ettersom omsetningsverdien blir svært lav, bare etter fire-fem år. Er det snakk om helt nytt utstyr, vurderes verdien høyere, men relativt fort synker altså omsetningsverdien så mye at det lønner seg heller å erstatte enn å starte et omfattende registreringsapparat.

Uansett, for eier av slikt tjuvgods, er verdien atskillig større, ettersom stjålet gods gjerne må erstattes med nytt. Så en smule registrering er nok på sin plass, tross alt.

Til tjuvens fordel: Stjålet datautstyr kan bli tjuvens, fordi manglende registrering av serienummer gjør at riktig eier ikke kan bevises.