- Mange har nok selv gått over ende i snøen på grunn av enhund i løypa. Det kan være hunder som plutselig skjærer ut på tvers av løypa,eller som plutselig dukker opp i utforkjøringer. Det finnes eksempler på atskigåere har brukket ben og armer, og fått ødelagt skiutstyret i møtene medhunder i skiløypa, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør iIf Skadeforsikring.

Risikoen for sammenstøt mellom skiløper og hunder er ikke sålav som man kanskje kan tenke seg i langstrakte Norge.

- Man bruker de samme løypene, omtrent på samme tid, ogferdighetsnivået er svært ulikt Turgåere og barn side om side medkonkurranseløpere, og midt i det hele svinser hundene. På populære utfartsdagerkan det det derfor ofte bli konkurranse om plassen. Dette kan gi både knuffingog uvettig skigåing, og skader skjer, sier Vennesland.

Hund i skiløypa = hundeeiers ansvar

- Som hundeeier står du ansvarlig for å erstatte skader somhunden volder – enten det er på personer eller utstyr, og det gjelder selv omhundeeier ikke har noe skyld i skaden, sier advokat Emil Bryhn i IfSkadeforsikring.

Er hunden årsak til at en skiløper blir skadet eller fårødelagt klær eller utstyr, har skiløperen krav på å få dekket hele sittøkonomiske tap. Få derfor navn på hundeeier dersom det skjer et uhell.

Ansvarsforsikring inkludert i hus- og innboforsikringen

- Skulle hund i skiløypa føre til at skiløpere bli skadet,kan det bli snakk om store summer som hundeeier må erstatte, men heldigvis vildet helst gå bra. Det vanligste er derfor at hundeeier må dekke utgifter tillegebesøk og eventuell etterbehandling, samt ødelagt skiutstyr.

Dersom ikke skaden blir helt bra, kan det bli aktuelt mederstatning for varig mén. Er skaden så alvorlig at vedkommende ikke kanopprettholde tidligere inntekt, kan erstatningskravet komme opp i fleremillioner kroner. Da er det godt å vite at hvis man har tegnet en huseier-eller innboforsikring i et forsikringsselskap, har den en ansvarsdekninginkludert, som vil gi ansvarsdekning opp til en viss sum.

Det viktigste er likevel å sørge for at hunden er godtdressert i forhold til det skituren krever. Hvis ikke, bør du holde den unnaløypene, sier Emil Bryhn.

Kilde: If Skadeforsikring

Blir lettere å forsvare hund mot rovdyr

Hund bet eieren i tunga