Rekordstort resultat i TrønderEnergi gir 34 millioner i utbytte