Råder partier til ikke å tenke for stort når de bestiller stemmesedler

foto