Grovt anslag: Investeringsnivå opp mot 1 milliard

foto