Gjør seg klar til å ta imot 130 nye flyktninger. Men kommunen etterlyser tilskudd til boliger

foto