Kari og Rune er opptatt av å utnytte utmarka, og forklarer at det å opparbeide nye beiteareal er tidkrevende. Foto: Marthe Ingeborg Hammer

— Her driver vi ikke med massiv storproduksjon

På Sunnset gård er Rune (38) og Kari Sunnset (37) opptatt av å drive bærekraftig og å benytte utmarka best mulig. I fjøset har de gråfe, en sjelden sort ammekyr som trives godt i bratt terreng.