Dette skjedde da beboerne trykket på «den store røde knappen», og katastrofealarmen gikk

foto
Nødetatene opprettet kommandosentral ved skredområdet i Spjelddalen. Det ble brukt drone for å få god nok oversikt over skredets omfang. Her er det samling rundt TV-skjermen som viser direktebilder fra dronekameraet. Foto: Marius Haugan Lillegjære