Underskriftskampanje tar av: - Kjøretøy blir kjørt i stykker, sommer som vinter