Skoleskyssen: AtB og TrønderTaxi er enige om å opprettholde drosjekontraktene i to år

foto