Vil vurdere bygging av skole og barnehage på nytt

foto