Vil bruke hele året og kanskje neste vår på å ta igjen etterslepet

foto