Får verken trygg skolevei eller boligtomt

foto
Bak Unni Eidem ligger Lykkja boligfelt der familien skal bygge hus. Men så lenge fylkeskommunen ikke har bygd gang- og sykkelvei, kan ingen få gå i gang med boligbygging. Foto: Gunn Heidi Nakrem