Resultatet ble at 13 førere ble ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 89 kilometer i timen.