Starter sorggruppe etter flere dødsulykker: - En del lurer på om det er så lurt å rippe opp i

foto