– Det var egentlig en hobby, og så har det bare ballet på seg

foto