Et målløst kommunestyre tok imot meldinga som ble servert fra talerstolen etter at det så ut til at SV ville hoppe av den politiske plattformen. Som kjent har Ap, KrF, SV og V inngått forlik for å kunne samarbeide, og et vesentlig punkt i forliket er at det skal være maksimalt ni skjenkeløyver og ingen skjenking av brennevin utenom sluttede lag (selskaper). Da komite for liv og lære behandlet retningslinjene, var det Venstre som brøt forliket.

Sigmund Gråbak (H) reiste forslag om at skjenking av brennevin kan foregå i selskapslokaler, og at det ikke trengs sluttede lag. Rådmann Roy Jevard rakk så vidt å gruble på hva som er selskapslokaler, men trengte ikke å finne svar på det.

Konkurransevridende

Politikere fra Høyre og Sosialistisk Venstreparti var i ivrig hviskende dialog mens debatten pågikk, og det så ut til at iallfall noen i SV kunne tenke seg å gå over. Joralf Rindli (KrF) mente det var hensiktsmessig å begrense tilgangen på alkohol, og han trodde at det en eller annen gang vil bli stor politisk forståelse for alkoholproblemene.

Da han skjønte at det kunne bli en byttehandel og at skjenking av brennevin kunne få flertall, grep han til sitt siste våpen etter gruppemøtet.

- Hvis Gråbaks forslag blir vedtatt, finnes ikke storgruppa mer, sa Rindli.

Ordfører Erling Bøhle utbrøt da:

- Var det kabinettspørsmål?

Deretter gikk storgruppa inn i nytt gruppemøte. Sigmund Gråbak sa i pausen at han fikk hjerteklapp over Rindlis uttalelse, og tidligere ordfører Sigurd Busklein (Sp) sa at han aldri hadde opplevd maken.

Så kommer Rindli alene inn og går stivt bort mot plassen sin ved ordførerbordet.

Melhus har ikke parlamentarisme, og brudd på forliket ville ikke endret på hvem som er ordfører og varaordfører.

Deretter kommer resten av storgruppa inn, og de mulige utbryterne er tuktet til å stemme for det den politiske plattformen er bygd på. Det var de unge i Ap og SV som syntes det var unaturlig å skille mellom øl/vin på den ene sida og brennevin på den andre. 23 stemte for og 21 (Senterpartiet manglet en representant) mot at taket på skjenkeløyver skal oppheves, og brennevin kan bare skjenkes i sluttet lag. Det blir heller ikke en økning i ambulerende skjenkebevillinger fra to til fire.

I neste kommunestyremøte avgjøres det hvem som blir blant de ni utvalgte som får skjenkebevilling.

Kan måtte innskrenke

- Melhus kommune er den eneste kommunen i Trøndelag og på Møre som ikke har skjenkerett for brennevin. Vi kan ikke drive ekspanderende drift når kommunen ikke spiller på lag, sa Kvernberg som fulgte debatten om skjenkeretter under kommunestyremøtet.

Stasjon Grill har 16 ansatte, og Kvernberg sier at vedtaket kan gi innskrenkinger i drifta. Han har inntrykk av at folk heller drar til Trondheim når de ikke får kjøpt brennevin. Stasjon Grill har skjenkerett for øl og vin.

Sammen med Harry Ervik lyttet han til politikerne.

- Det er lenge siden jeg har vært på komikveld, og jeg kunne ikke tenkt meg å være her fast, sa en fortørnet Kvernberg.

Da vedtaket var et faktum, noe det er for fire år framover, reiste han seg opp og sa:

- Takk for tilliten, spesielt til dere der borte, sa han og pekte mot storgruppa.

SKUFFET: Terje Kvernberg og Harry Ervik som i nesten seks timer ventet på at kommunestyret skulle ta for seg de nye retningslinjene for skjenking av alkohol, syntes det var uforståelig at politikerne ikke tenker på det nye Melhus.