Horg Entreprenør var en av 23 bedrifter i Melhus som i perioden høsten 2002-høsten 2003 Melhus gikk konkurs. Konkursen kvalifiserte ifølge kemnerkontoret til politianmeldelse. Bakgrunnen for anmeldelsen er at daglig leder ikke skal ha betalt inn skattetrekk på vegne av sine ansatte. Sammen med ubetalt arbeidsgiveravgift utgjør dette i underkant av 800.000 kroner, og er en tredjedel av det Melhus kommune har utestående i forbindelse med konkurser i fjor. I verste fall kan kommunen tape 2,3 millioner etterlengtede skattekroner på de 20 konkursene.

Tidlig tap

Det gikk ikke særlig bedre i 2001 og 2002. Styreleder forklarer konkursen med at underentreprenører i byggebransjen på slutten av 1990-tallet opplevde press i markedet, og at små feil i beregninga og gjennomføring av anbudet kunne føre til at prosjektet gikk med underskudd. Videre har han anført at ansatte ble sykemeldt, slik at det måtte leies inn ny arbeidskraft og overtid måtte brukes. En annen grunn var at selskapet vokste fortere enn ledelsen kunne kontrollere, og at det ikke var mulig å ha full kontroll over økte kostnader. Oppdrag utviklet seg til rene tapsprosjekter.

Da Melhus kommune oppdaget at det ikke ble betalt inn skattetrekk og arbeidsgiveravgift på egen konto, ble bedriften slått konkurs etter krav fra kommunen.

Flere lovbrudd

- I Melhus er det sjelden vi anmelder, men da det var så store beløp, var vi nødt til å gjøre det, sier kemner Ann Kristin Leinum.

Melhus lensmannskontor fikk anmeldelsen i oktober i fjor, og har avhørt styrelederen. Saken er nå oversendt jurist Nils Kristian Grønvik ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Han har ikke startet behandling av saken, og det er derfor ikke bestemt om det tas ut tiltale mot styrelederen.

På generelt grunnlag sier Grønvik at det er vanlig med fengselsstraff i slike saker.

Andre vurderes

Bedriftenes ledelse skal sørge for at skattetrekk og arbeidsgiveravgift kommer regelmessig inn på egen konto. Unnlatelse er brudd på loven. Leinum opplyser at dersom det blir oppdaget at innbetaling ikke skjer, gjøres det forsøk på å rydde opp i tide. Men lykkes ikke det, kan det bli politianmeldelse. For noen år siden ble det dom etter anmeldelse for straffbare forhold i forbindelse med en konkurs i Melhus.

Prioriterte ansattes lønn

Ifølge boberetninga var det ikke ansatt daglig leder i firmaet, men den anmeldte var styreleder. Bedriften hadde 10-12 ansatte, og drev innen byggebransjen. Firmaet eksisterer ikke lenger. Den mistenkte styrelederen har ikke startet opp nytt firma, men jobber nå som vanlig ansatt i et større firma.

Styrelederen ønsker ikke å kommentere saken utover å si at han heller betalte ut lønn til de ansatte framfor å betale inn skattetrekket. Årsaken var anstrengt økonomi. For øvrig har konkursen vært en belastning.

Bostyrer Knut Dypvik var i går i utlandet, og ikke tilgjengelig på telefon. Trønderbladet har fått tilgang til boberetninga fra advokatkontoret der han er ansatt. Styrelederen er ikke ilagt konkurskarantene.

Kemner Ann Kristin Leinum ser så alvorlig på saken at hun så seg nødt til å politianmelde forholdet.