Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, men gir ikke opp ordførerkampen