Sivert Moen vil fortsette som ordfører i Midtre Gauldal