Det vil bli mindre rom for å felle bjørn, opplyser direktoratet.

For andre år på rad går antallet bjørner ned, og det er i ferd med å bli for stor overvekt av hannbjørner.

I fjor ble det registrert 137 bjørner i Norge, 51 hunnbjørner og 86 hannbjørner. Det er 14 færre enn året før, og 29 færre enn i 2010. Det viser en ny rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata.

Stortingsforliket om forvaltning av rovvilt fra 2011 sier at antallet hannbjørn i Norge ikke skal overstige 1,5 ganger antall binner. Registreringene fra 2012 viser at vi nærmer oss dette forholdstallet.

– Konsekvensen er at handlingsrommet for å felle bjørn er redusert. Dette må vi ta hensyn til når fellingskvoter blir satt og fellingstillatelser utstedt. Men av erfaring vet vi at det oppstår behov for å felle bjørn på skadefelling når sauen er ute og beiter, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Sollie opplyser at antallet bjørner vil vokse, ettersom bestandsmålet ikke er nådd. I region 6 som består av Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, er bestandsmålet tre årlige kull.

LES OGSÅ: Bjørn skutt i Singsås

SKUTT: Denne hannbjørnen ble skutt av jegeren Arnt Egil Aune i Holtålen i 2007.