Eldre arbeidstakere trenger ikke å være redde for at de skal gå først ved nedbemanning.

To undersøkelser Senter for seniorpolitikk har fått gjennomført, viser at erfarne medarbeidere er den gruppen både ledere og yrkesaktive helst vil beholde ved nedbemanning.

88 prosent av lederne mener det er meget sannsynlig eller ganske sannsynlig at de vil beholde erfarne arbeidstakere ved nedbemanning. 90 prosent av de yrkesaktive mener det samme.

Kilde: Ukeavisen Ledelse