Kan gå flere år før det blir nye hus på Brekkåsen

foto