20. juni er anbudsfrist for hovedentreprisen for byggingen av E6 fra Vindåsliene til Korporals bru. Planen er byggestart 1. september. Det forutsetter at bompengesøknaden går gjennom i Stortinget på denne siden av sommeren.

Les: Sa ja til bompenger

Lokal liste

Mandag var det møte i misjonshuset i Soknedal, hvor hovedentreprenørene møtte opp. Etter møtet var det befaring på det som blir anleggsområdet.

Aina Midthjell Reppe fra Næringsforeningen (NiT), snakket om leverandørnettverket som foreningen i Melhus og Midtre Gauldal over tid har opprettet. Siden høsten 2015 har de jobbet med dette, og kunne legge frem en liste med mellom 80 og 90 bedrifter, som ønsker å være med når E6 skal bygges.

- Målet er at det skal legges igjen mest mulig penger lokalt, sier Reppe.

Denne listen vil også legges ved det offentlige anbudet på Doffin, slik at det blir tilgjengelig for hovedentreprenørene.

Les også: Forbereder E6-start i Soknedal

Mange milliarder

Hun viser til E6-prosjektet gjennom Gudbrandsdalen, som har lagt igjen 30 prosent av totalkostnaden lokalt.

Strekningen i Soknedal er beregnet til å koste 1,7 milliarder kroner. Hele strekningen fra Ulsberg til Skjerdingstad, estimeres at vil koste 16 til 17 milliarder kroner.

- Hvis vi kan si at i alle fall 25 prosent legges igjen lokalt, vil det bety opp mot fem milliarder kroner, anslår Reppe.

Variert liste

De ulike bedriftene på lista spenner vidt. Veientreprenører, renhold, butikker, catering, overnatting, transport, for å nevne noen. Fra gårdbrukere som har en traktor eller gravemaskin å leie ut, til store entreprenører med opp mot 100 ansatte. For å bruke et eksempel.

- Hovedsakelig er det bedrifter fra Gauldalen, med noen få lenger unna, sier Reppe.

Håpet er at også resten av strekningen kommer lenger opp på Nye Veiers prioriteringsliste, når Soknedalstrekningen bygges. Reppe liker det hun har hørt fra Nye Veier den siste tiden, med at de har som mål at hele strekningen Ulsberg–Skjerdingstad skal være ferdig til 2027.

- Det er gode signaler, det er jo ikke mer enn ti år.

foto
Går bompengesøknaden gjennom i Stortinget før sommeren, legges det opp til byggestart på E6 i Soknedal allerede 1. september. Foto: Gunn Heidi Nakrem