Området består i dag av landbruksjord som av grunneierne betegnes som mindre bra. Tore Pedersen og flere andre har foreslått at et 68 dekar stort område legges ut til et boligfelt med plass til 40-50 boliger. Ungene i boligene vil sokne til Brekkåsen skole.

Da Melhus formannskap skulle behandle forslaget, møtte Tore Pedersen (grunneier) og leietaker Arne Johansen opp. De var godt fornøyd med at Oddvar Horg (Ap) foreslo at formannskapet tar en befaring før det bestemmer seg.

Administrasjonen hadde innstilt på avslag, og Fylkesmannen har varslet innsigelse av hensyn til jordvernet selv om området fra før er avsatt til boligformål.

Les hele saken i papiravisa lørdag 21. april eller pdf-utgaven

GIR IKKE OPP: Arne Johansen og Tore Pedersen har tro på et boligfelt på Høllumskneppen, og de ble ikke skuffet selv om forslaget ikke ble behandlet under formannskapet.