I Skaun er det innført øyeblikkelig tilsettings- og innkjøpsstopp. Årsak: Det kommer ikke inn eiendomsskatt i år.

Som kjent blir ikke eiendomsskatten innført som planlagt i 2007. Det innebærer at Skaun kommune taper inntekter på til sammen 7,5 millioner kroner.

- Den planlagte inntekten fra eiendomsskatten inngår i et null-budsjett for 2007. Det betyr at vi mangler penger for å få dette til å gå i hop. Jeg har nå innført tilsettings- og innkjøpsstopp for å spare penger de tre siste månedene av året, sier rådmann Lars Metlid.

Reduserer tjenestetilbudet

Ifølge rådmannen gir den korte tida som er igjen av året problemer når det gjelder å iverksette tiltak som monner.

- At vi ikke kjøper inn eller ansetter folk, vil på kort sikt ikke merkes så mye for innbyggerne i kommunene. Men på lengre sikt vil tjenestetilbudet reduseres. Vi klarer ikke å levere det tilbudet vi ønsker, og i tillegg vil den stadig økende arbeidsmengden bli fordelt på samme antall personer som i dag, noe som fører til rovdrift på de ansatte. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og på et eller annet tidspunkt må vi oppheve tilsettings- og innkjøpsstoppen, forklarer Metlid.

- Viktig å oppgradere k-styresalen

Ifølge kommuneleder Sigve Laugsand er det stort behov for å oppruste kommunestyresalen.

- Den framstår som lite moderne når det gjelder audiovisuelle hjelpemidler. Møtene blir ineffektive, noe som er uheldig når det sitter folk der fra administrasjonen med lønn Det er heller ikke bra at politikere som skal ta viktige avgjørelser ikke ser hva som blir lagt fram, forklarer Laugsand, som påpeker at dette investeringsprosjektet må gå sin gang i likhet med andre prosjekter, som for eksempel utbygginga av Buvik skole og investeringer på vann- og avløpssida.

Oppussinga av kommunestyresalen på rådhuset skal gjennomføres i år, og har en øvre ramme på 400.000 kroner.

OPPUSSING: Skaun kommune må tære på fondsmidler på grunn av at inntekt fra eiendomsskatten ikke kommer inn i år. På samme tid pusses kommunestyresalen opp for 400.000 kroner.