Direktoratet for Naturforvaltning (DN) presenterte tirsdag et materiale basert på innsamling av 750 prøver av bjørnelort som dokumenterer at det var 71 ulike bjørner i Norge i 2006. Av dem var altså tre registrert i Sør-Trøndelag.

Registreringen er basert på DNA-funn. Bjørnelort er samlet inn av elgjegere og folk fra Statens Naturoppsyn. Etter at funnene ble plottet inn på kartet, viser de at tre hannbjørner i fjor var i området rundt Midtre Gauldal kommune. Funnene er alle gjort i tidsrommet 11. august til 11. september.

Innsamlinga av bjørne-ekskrementer viser også at det er mer bjørn i Norge enn det forvaltningen og forskningen tidligere har antatt. Innsamlingene av DNA-materiale gjaldt fra Oppland og nordover i landet. I år skal en lignende innsamling foretas i Sør-Norge. Og da antar ekspertene at det totale antallet av bjørner i Norge vil overstige 100.

Nord-Trøndelag er det store bjørnefylket. Der ble det i fjor registrert 31 forskjellige bjørner. Over halvparten av dem igjen oppholdt seg i Lierne.

Les mer i torsdagsavisa